Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 01:57

Karta obstarávania #87-2021
RFID štítky pre zberné nádoby

Informácie

ID zákazky
14833
Názov predmetu
RFID štítky pre zberné nádoby
Číslo spisu
87-2021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
35121600-4 - Štítky
Doplňujúci CPV
35123400-6 - Identifikačné štítky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky nákup a dodanie RFID štítkov, ktoré budú slúžiť pri výkone zvozovej činnosti na jednoznačnú identifikáciu zberných nádob v teréne.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
12.10.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty