Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 07.12.2021 09:03

Karta obstarávania #OM21UKB054
Obnova dátového úložiska v UKB

Informácie

ID zákazky
14912
Názov predmetu
Obnova dátového úložiska v UKB
Číslo spisu
OM21UKB054
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
208 333,33 EUR
Hlavný CPV
48820000-2 - Servery
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obnova dátového úložiska v Univerzitnej knižnici v Bratislave, ktorá pozostáva z: .

dodania nasledovných tovarov:
- Server – 2 ks
- Diskové polia – 1 ks
- Sieťové zariadenia 2 – ks

opcie na nákup v prvej polovici roku 2022:
- Server – 1 ks
- Disková kapacita - 140 TB
Tovar musí byť nový, dosiaľ nepoužitý, vrátane dopravy na miesto plnenia.

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v kapitole B. Opis predmetu zákazky.

Tovar musí byť nový, dosiaľ nepoužitý, vrátane dopravy na miesto plnenia.

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 – Opisný formulár.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.10.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
25.10.2021 12:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná knižnica v Bratislave
Adresa
Michalská 1
Bratislava
81407, Slovenská republika
Procesný garant
Marek Halmo
halmo@obstarame.sk
+421 949581914
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/606

Dokumenty