Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.02.2024 12:08

Karta obstarávania #051/2021/VO-§117
Zimná údržba vybraných objektov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.

Komunikácia