Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:57

Karta obstarávania #051/2021/VO-§117
Zimná údržba vybraných objektov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
15010
Názov predmetu
Zimná údržba vybraných objektov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
051/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
64 747,68 EUR
Hlavný CPV
90610000-6 - Služby na čistenie a zametanie ulíc
Doplňujúci CPV
90611000-3 - Upratovanie ulíc
90620000-9 - Odpratávanie snehu
90630000-2 - Odpratávanie ľadu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonávanie zimnej údržby vybraných objektov a priestorov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb na obdobie 12 mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb, resp. do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.10.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty