Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 02:59

Karta zákazky #118/2021-002
Výzva č. 2 „Zberné nádoby 1100 L, 240 L a 120 L“

Informácie

ID zákazky
15036
Názov predmetu
Výzva č. 2 „Zberné nádoby 1100 L, 240 L a 120 L“
Číslo spisu
118/2021-002
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie typizovaných plastových zberných nádob vo veľkostiach 120 l, 240 l a 1100 l na zber zmesového komunálneho odpadu (ZKO) a triedeného odpadu (TO) v pre OLO a.s., podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.11.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
05.11.2021 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty