Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 07.10.2022 10:28

Karta DNS #118/2021
Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek-DNS

Informácie

ID zákazky
12401
Názov predmetu
Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek-DNS
Číslo spisu
118/2021
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
7 578 157,00 EUR
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie DNS, na základe ktorého sa budú priebežne podľa potreby verejného obstarávateľa zadávať jednotlivé zákazky na kúpu a dodanie zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu (ZKO) a jeho vytriedených zložiek, náhradných dielov na kontajnery a zberné nádoby.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
12.08.2021 00:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
16.08.2024 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty

Zákazky