Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 08:09

Karta zákazky #DNS 2/2020-016
zákazka č. 15 - MK Hlboká 2. etapa

Informácie

ID zákazky
15057
Názov predmetu
zákazka č. 15 - MK Hlboká 2. etapa
Číslo spisu
DNS 2/2020-016
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
95 566,60 EUR
Hlavný CPV
45233000-9 - Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Jedná sa o obnovu povrchu komunikácie na ulici Hlboká od Potravinárskej ulici po križovatku ulíc Bottova a Hlboká, Nitra.
Popis prác :
1, frézovanie jestvujúceho povrchu
2, vybúranie betónových obrubníkov na strane rodinných domov a časť obrubníkov na strane druhej
3, vyspravenie povrchu komunikácie po frézovaní
4, nová konštrukcia komunikácie :
asfaltový betón AC 11 O ...hr. 4 cm
asfaltový betón AC 22 L ...hr. 6 cm
5, oprava chodníka po vybúraní cestných obrubníkov - asfaltový betón AC 8 O
6, výšková úprava poklopov, hydrantov a osadenie nových poklopov
7, osadenie nových betónových obrubníkov do lôžka
8, vodorovné dopravné značenie

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.10.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.10.2021 10:01:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Lukáš Daniš
danis.lukas@msunitra.sk
+421 911483296

Dokumenty