Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 09:20

Karta DNS #DNS 2/2020
Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiace bežné práce

Informácie

ID zákazky
7898
Názov predmetu
Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiace bežné práce
Číslo spisu
DNS 2/2020
Číslo z vestníka VO
23714 - MUP
Číslo z vestníka EU
2020/S 127-309529
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
8 032 000,00 EUR
Hlavný CPV
45233000-9 - Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek vyhlasovaných v zriadenom DNS budú stavebné práce na jednoduchú rekonštrukciu a/alebo výstavbu nových miestnych komunikácií na území mesta Nitra. Stavebné práce budú pozostávať napríklad z odstránenia starých vrstiev frézovaním a búraním, vyrovnania povrchu, úpravy poklopov a vpustí, rozprestretia hmôt, aplikácie spojovacieho postreku, z položenia asfaltových vrstiev, odstránenia podložia, položenia základových vrstiev, osadzovania obrubníkov, odvodnenia.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému Josephine.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len "DNS") s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na jednoduchú rekonštrukciu a asfaltovanie komunikácií v správe mesta Nitra, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne asfaltovanie a bežná údržba cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiacich prác. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
03.08.2020 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
03.08.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí po zriadení DNS
04.08.2023 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty

Zákazky