Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.05.2024 14:34

Karta obstarávania #2451/2021
Poskytnutie činností v oblasti ochrany osobných údajov.

Informácie

ID zákazky
15133
Názov predmetu
Poskytnutie činností v oblasti ochrany osobných údajov.
Číslo spisu
2451/2021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 000,00 EUR
Hlavný CPV
72310000-1 - Spracovanie údajov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytnutie činnosti v oblasti ochrany osobných údajov k dosiahnutiu účinnosti primeranej bezpečnosti spracúvania osobných údajov objednávateľom, podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Presný opis predmetu zákazky je v Prílohe č. 2 tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
29.10.2021 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty