Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.01.2022 03:21

Karta obstarávania #1/2021
Nákup potravín pre Michalovský domov seniorov

Informácie

ID zákazky
15181
Názov predmetu
Nákup potravín pre Michalovský domov seniorov
Číslo spisu
1/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 206-535997 zo dňa 22.10.2021
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
251 080,91 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí.
Časť 1 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia
Časť 2 Mäso a mäsové výrobky
Časť 3 Základné potraviny
Časť 4 Chlieb a pekárske výrobky
Časť 5 Ovocie a zelenina
Časť 6 Mrazené mäso a mrazené výrobky
Časť 7 Zákusky

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.11.2021 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
19.11.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Michalovský domov seniorov
Adresa
Ul. Jána Hollého 9
Michalovce
071 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing Alica Findrichová
aftender@aftender.sk
+421 905901700
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1671

Dokumenty

Časť 1 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
43 528,65 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
Doplňujúci CPV
03142500-3 - Vajcia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 2 Mäso a mäsové výrobky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
54 217,30 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15110000-2 - Mäso
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 3 Základné potraviny

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
49 595,29 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15240000-2 - Ryby v konzerve a inak pripravené alebo konzervované ryby
Doplňujúci CPV
15330000-0 - Spracované ovocie a zelenina
15400000-2 - Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
15330000-0 - Spracované ovocie a zelenina
15600000-4 - Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
15830000-5 - Cukor a jemu príbuzné výrobky
15840000-8 - Kakao; čokoláda a cukrovinky
15860000-4 - Káva, čaj a príbuzné produkty
15850000-1 - Cestoviny
15870000-7 - Koreniny a chuťové prísady
15890000-3 - Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar
15880000-0 - Výrobky špeciálnej výživy
15900000-7 - Nápoje, tabak a príbuzné produkty
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 4 Chlieb a pekárske výrobky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
24 027,36 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 5 Ovocie a zelenina

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
50 033,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 6 Mrazené mäso a mrazené výrobky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
26 426,16 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 7 Zákusky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 252,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody