Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:58

Karta obstarávania #MK/A/2021/20605
Zvýraznenie priechodov pre chodcov

Informácie

ID zákazky
15188
Názov predmetu
Zvýraznenie priechodov pre chodcov
Číslo spisu
MK/A/2021/20605
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
47 535,00 EUR
Hlavný CPV
34992200-9 - Dopravné značky
Doplňujúci CPV
45233290-8 - Inštalácia dopravných značiek
45000000-7 - Stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Dodávka a demontáž jestvujúceho dopravného značenia (značiek č. 325 a stĺpikov), dodávka a montáž aktívnych dopravných značiek (tzv. bezpečný priechod pre chodcov napájaný zo solárneho zdroja s použitím jednostranných výstražných LED svetiel) - viď príloha č. 3 (Výkaz/ Výmer)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.10.2021 08:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
27.10.2021 09:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Tomáš Vrbovský
tomas.vrbovsky@kosice.sk
+421 556419384

Dokumenty