Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.01.2022 09:28

Karta obstarávania #VZ/CSS/III/5/2021
Dodání 3ks osobních automobilů

Informácie

ID zákazky
15248
Názov predmetu
Dodání 3ks osobních automobilů
Číslo spisu
VZ/CSS/III/5/2021
Číslo z vestníka VO
005
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
495 870,00 Kč
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet

Předmětem zakázky je dodání tří kusů osobních automobilů.

Stručný opis

Předmětem zakázky je dodání tří kusů osobních automobilů, dle technické a další specifikace, která je součástí zadávací dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
03.11.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.11.2021 10:30:00
Lehota viazanosti ponuky
03.11.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Adresa
U Lesíka 3547/11
Znojmo
669 02, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Radka Sovjáková, DiS.
reditelka@cssznojmo.cz
+420 739389024
Ďalšie kontakty
Jarmila Houzarová
e-mail: houzarova.j@cssznojmo.cz
Tel.: 603 197 695
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/45671770

Dokumenty