Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.01.2022 12:41

Karta obstarávania #MT22021
Nákup IKT pre implementáciu a používanie IoT platformy

Komunikácia