Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.04.2024 21:08

Karta obstarávania #3/2021 - KCN/JPI - VO90596465
Vizuálna identita pre Kreatívne centrum Nitra

Informácie

ID zákazky
15438
Názov predmetu
Vizuálna identita pre Kreatívne centrum Nitra
Číslo spisu
3/2021 - KCN/JPI - VO90596465
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 566,67 EUR
Hlavný CPV
79822500-7 - Grafické návrhy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe Výzva na predkladanie ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.11.2021 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Janka Pintová
pintova@msunitra.sk
+421 377336258

Dokumenty