Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 05:36

Karta obstarávania #TNUNI/NLZ – 02/2021
Prístrojové vybavenie laboratórií a dodávka spotrebného materiálu

Informácie

ID zákazky
15533
Názov predmetu
Prístrojové vybavenie laboratórií a dodávka spotrebného materiálu
Číslo spisu
TNUNI/NLZ – 02/2021
Číslo z vestníka VO
55394 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 216-567974
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
858 569,65 EUR
Hlavný CPV
38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - prístrojového vybavenia laboratórií a spotrebného materiálu a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len predmet zákazky).
Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti.

Podrobný opis jednotlivých položiek tvoriacich jednotlivé časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 až B.4 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.01.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.01.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Adresa
Študentská 2
Trenčín
911 50, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Štrbová
tnuad.lucia.strbova@proebiz.com
+421 910813539
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422

Dokumenty

Časť I. predmetu zákazky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
174 110,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť II. predmetu zákazky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
313 975,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť III. predmetu zákazky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
332 091,32 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť IV. predmetu zákazky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
38 393,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy