Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.02.2024 04:49

Karta DNS #2021-5,6
Náhradné diely na nákladné motorové vozidlá

Informácie

ID zákazky
15648
Názov predmetu
Náhradné diely na nákladné motorové vozidlá
Číslo spisu
2021-5,6
Číslo z vestníka EU
2021/S 220-576635
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 200 000,00 EUR
Hlavný CPV
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Doplňujúci CPV
34312000-7 - Časti motorov
34320000-6 - Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich častí
34321000-3 - Nápravy a prevodové skrine
34322000-0 - Brzdy a časti bŕzd
34324000-4 - Kolesá, ich časti a príslušenstvo
34325000-1 - Tlmiče výfuku a výfukové rúry
34326100-9 - Spojky a súvisiace časti
34327000-5 - Volanty, stĺpiky riadenia a skrine riadenia
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Účelom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS), prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie náhradných dielov na nadstavby a podvozky nákladných motorových vozidiel v portfóliu verejného obstarávateľa určené na výmenu poškodených alebo opotrebovaných dielov za nové, s cieľom zabezpečiť bezpečné užívanie a prevádzku nákladných motorových vozidiel verejného obstarávateľa.

Poznámka

Účelom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému postupom zadávania nadlimitnej zákazky podľa ustanovení § 58 až § 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
09.12.2021 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
20.01.2025 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty

Zákazky