Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.04.2023 14:50

Karta zákazky #2021-5,6-012
Výzva č. 10 „Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategória“

Informácie

ID zákazky
30345
Názov predmetu
Výzva č. 10 „Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategória“
Číslo spisu
2021-5,6-012
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov II. Kategórie tovarov pre podvozky nákladných motorových vozidiel.
Podrobný zoznam náhradných dielov tvorí Prílohu č. 1 – Technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.08.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing Gabriela Adamčíková
adamcikova@olo.sk
+421 947925835

Dokumenty