Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.08.2022 23:07

Karta zákazky #118/2021-005
Výzva č. 3 Zberné nádoby na komunálny odpad 240 L, hnedá - BR

Komunikácia