Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 02:27

Karta zákazky #118/2021-005
Výzva č. 3 Zberné nádoby na komunálny odpad 240 L, hnedá - BR

Informácie

ID zákazky
15704
Názov predmetu
Výzva č. 3 Zberné nádoby na komunálny odpad 240 L, hnedá - BR
Číslo spisu
118/2021-005
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie typizovaných plastových zberných nádob na zber nádoba na zber biologicky rozložiteľných odpadov vo veľkosti 240 l podľa nižšie uvedenej technickej špecifikácie, vrátane dopravy na miesto dodania.
Dodacia lehota max do 2 mesiacov.
Materiál zberných nádob má byť vysoko odolný HDPE plast, odolný voči UV žiareniu a chemikáliám, vysokým a nízkym teplotám, recyklovateľný, neobsahuje kadmium.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.12.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty