Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.11.2021 15:05

Karta DNS #MAR 46/2021
DNS Záhradné mechanické a motorové náradie

Informácie

ID zákazky
15729
Názov predmetu
DNS Záhradné mechanické a motorové náradie
Číslo spisu
MAR 46/2021
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
69 900,00 EUR
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
44510000-8 - Nástroje
42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje
16160000-4 - Rôzne záhradnícke potreby
16311000-8 - Kosačky trávnikov
34311110-4 - Zážihové motory
44511000-5 - Ručné nástroje
44512940-3 - Sada náradia
34144000-8 - Motorové vozidlá na špeciálne účely
44512000-2 - Rôzne ručné nástroje
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom je zriadenie dynamického nákupného systému pre priebežné zadávanie zákaziek na dodanie záhradného náradia a motorového záhradného náradia v špecifikácií a objeme podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa.

Dodávka záhradného mechanického a motorového náradia na 24 mesiacov.
DNS je rozdelený na tri samostatné kategórie, žiadosť o zaradenie do DNS je možné podať na samostatné kategórie:

1.Mechanické náradie v objeme 9 000 EUR bez DPH
2.Elektrické motorové náradie v objeme 35 900 EUR bez DPH
3.Motorové ( spaľovací motor) náradie v objeme 25 000 EUR bez DPH

Jednotlivé zákazky budú v rámci DNS vyhlasované formou samostatných výziev, výzvy na predkladanie ponúk budú zasielané v DNS zaregistrovaným uchádzačom.
Špecifikácie jednotlivých typov náradia budú zadávané formou elektronického odkazu na konkrétny výrobok, konkrétneho výrobcu, predajcu. Uvedená špecifikácia slúži na definovanie minimálnych požadovaných parametrov náradia. Umožňuje sa predložiť ekvivalentné riešenie, ktoré vyhovuje takto formulovanej požiadavke na minimálne požadované parametre.

Predpokladaný termín vyhlásenia prvej zákazky v rámci DNS je po 1.1.2022

Poznámka

Plnenie na základe objednávok.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
13.12.2021 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
13.12.2021 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

1.Mechanické náradie

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
44510000-8 - Nástroje
16160000-4 - Rôzne záhradnícke potreby
44511000-5 - Ručné nástroje
44512940-3 - Sada náradia
44512000-2 - Rôzne ručné nástroje
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

2.Elektrické motorové náradie

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje
Doplňujúci CPV
31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

3.Motorové ( spaľovací motor) náradie

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
34311110-4 - Zážihové motory
Doplňujúci CPV
34144000-8 - Motorové vozidlá na špeciálne účely
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy