Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.03.2023 16:06

Karta zákazky #MAR 46/2021-007
Záhradná technika a náradie ( strediská Doprava, Krematórium, Vrakuňa)

Informácie

ID zákazky
37386
Názov predmetu
Záhradná technika a náradie ( strediská Doprava, Krematórium, Vrakuňa)
Kategória DNS
1.Mechanické náradie
Číslo spisu
MAR 46/2021-007
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
4 978,42 EUR
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
44510000-8 - Nástroje
16160000-4 - Rôzne záhradnícke potreby
44511000-5 - Ručné nástroje
44512940-3 - Sada náradia
44512000-2 - Rôzne ručné nástroje
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie nového tovaru v neporušených obaloch, a to záhradnej techniky a náradia podľa Prílohy č. 1.1 a Prílohy č.2, v dodávke s naložením, dopravou a vyložením na miesto určenia podľa špecifikácie verejného obstarávateľa.

Z dôvodu potreby zabezpečenia kvality je každé náradie opísané katalógovým číslom výrobcu, uvedený opis definuje minimálne parametre výrobku. Obstarávateľ umožňuje aj ekvivalentné výrobky s presným odkazom na výrobcu a parametre ekvivalentného výrobku.

Ekvivalentný výrobok pre obidve časti znamená výrobok s parametrami, materiálovým zložením, rozmermi a farebným vyhotovením minimálne v zmysle uvedeného konkrétneho výrobku. Pri rozmeroch je povolená odchýlka v rozmedzí 5%. Navrhnutý ekvivalentný výrobok bude posudzovaný v zmysle predloženej technickej špecifikácie.

Požadujeme dodanie vrátane dopravy a vynášky.

Termín dodania: do 2 týždňov od vystavenia objednávky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.02.2023 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty