Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.05.2023 02:52

Karta DNS #MAR 47/2021
DNS Biela technika a ostatné elektrospotrebiče

Informácie

ID zákazky
15752
Názov predmetu
DNS Biela technika a ostatné elektrospotrebiče
Číslo spisu
MAR 47/2021
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
69 900,00 EUR
Hlavný CPV
39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť
Doplňujúci CPV
39710000-2 - Elektrické prístroje pre domácnosť
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
39717000-1 - Ventilátory a klimatizačné spotrebiče
39721000-2 - Zariadenia na varenie alebo kúrenie pre domácnosť
39711100-0 - Chladničky a mrazničky
39713100-4 - Umývačky riadu
39713200-5 - Práčky a sušičky bielizne
32300000-6 - Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom je zriadenie dynamického nákupného systému pre priebežné zadávanie zákaziek na dodanie "Bielej techniky" a ostatných elektrospotrebičov v špecifikácií a objeme podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa.

Dodávka "Bielej techniky" a ostatných elektrospotrebičov na 24 mesiacov.
DNS je rozdelený na dve samostatné kategórie, žiadosť o zaradenie do DNS je možné podať na samostatné kategórie:

1.Biela technika v objeme 36 000 EUR bez DPH
2.Ostatné elektrospotrebiče v objeme 33 900 EUR bez DPH


Jednotlivé zákazky budú v rámci DNS vyhlasované formou samostatných výziev, výzvy na predkladanie ponúk budú zasielané v DNS zaregistrovaným uchádzačom.
Špecifikácie jednotlivých typov elektrospotrebičov budú zadávané formou elektronického odkazu na konkrétny výrobok, konkrétneho výrobcu, predajcu. Uvedená špecifikácia slúži na definovanie minimálnych požadovaných parametrov elektrospotrebičov. Umožňuje sa predložiť ekvivalentné riešenie, ktoré vyhovuje takto formulovanej požiadavke na minimálne požadované parametre.

Poznámka

Plnenie na základe objednávok.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
13.12.2021 11:00:00
Plánované otváranie žiadostí
13.12.2021 11:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
14.12.2023 14:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

1.Biela technika

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť
Doplňujúci CPV
39711000-9 - Elektrické prístroje používané v domácnosti na potraviny
39711100-0 - Chladničky a mrazničky
39711300-2 - Elektrotepelné prístroje
39713000-3 - Elektrické prístroje pre domácnosť na čistenie; hladidlá (žehličky)
39713100-4 - Umývačky riadu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

2.Ostatné elektrospotrebiče

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
39717000-1 - Ventilátory a klimatizačné spotrebiče
Doplňujúci CPV
31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
32300000-6 - Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
39715240-1 - Prístroje na elektrické vykurovanie priestoru
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zákazky