Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 01:31

Karta obstarávania #NKP2021-117
Infopanely

Informácie

ID zákazky
15947
Názov predmetu
Infopanely
Číslo spisu
NKP2021-117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
30231300-0 - Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
Doplňujúci CPV
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
80511000-9 - Školenie pracovníkov
51411000-6 - Služby na inštalovanie zobrazovacieho vybavenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka interiérových a exteriérových Infopanelov – monitorov vrátane dodávky softvérovej aplikácie . A tiež inštalácie všetkých zariadení a software-u, uvedie kompletného riešenia do prevádzky a zaškolenia pracovníkov verejného obstarávateľa .

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.12.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty