Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.08.2022 22:45

Karta obstarávania #121-2021
Projektová a inžinierska činnosť pre investičný zámer Zariadenie aeróbneho zhodnocovania odpadu Bratislava v rozsahu pre územné rozhodnutie

Komunikácia