Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 01:56

Karta obstarávania #121-2021
Projektová a inžinierska činnosť pre investičný zámer Zariadenie aeróbneho zhodnocovania odpadu Bratislava v rozsahu pre územné rozhodnutie

Informácie

ID zákazky
15956
Názov predmetu
Projektová a inžinierska činnosť pre investičný zámer Zariadenie aeróbneho zhodnocovania odpadu Bratislava v rozsahu pre územné rozhodnutie
Číslo spisu
121-2021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
Doplňujúci CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť na účel získania právoplatného územného rozhodnutia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
26.11.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty