Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.01.2022 04:58

Karta obstarávania #34/21
Oprava karoserie trolejbusu Škoda 9TrHT28 ev. č. 3136

Informácie

ID zákazky
16048
Názov predmetu
Oprava karoserie trolejbusu Škoda 9TrHT28 ev. č. 3136
Číslo spisu
34/21
Druh postupu
Sektorová podlimitní zakázka
Typ šablóny
Sektorová podlimitní zakázka
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Oprava karoserie trolejbusu Škoda 9TrHT28 ev. č. 3136

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky je oprava karoserie trolejbusu Škoda 9TrHT28 ev. č. 3136

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
15.12.2021 20:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty