Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.11.2021 15:13

Karta obstarávania #213/21
Dodávky materiálů pro ovládání skříní výhybek

Informácie

ID zákazky
16111
Názov predmetu
Dodávky materiálů pro ovládání skříní výhybek
Číslo spisu
213/21
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávky materiálů pro ovládání skříní výhybek

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky materiálů pro ovládání skříní výhybek.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
01.12.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty