Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.11.2021 15:41

Karta zákazky #001/2021-049
IKT zariadenia - 039

Informácie

ID zákazky
16113
Názov predmetu
IKT zariadenia - 039
Číslo spisu
001/2021-049
Číslo z vestníka VO
45761-MUT
Číslo z vestníka EU
2020/S 252-635537
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
7 288,66 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie IKT zariadení, monitorov, notebookov a sieťových prvkov pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti:
Časť 1 - IKT zariadenia,
Časť 2 - Notebooky,
Časť 3 - Sieťové prvky.
Jednotlivé časti predmetu zákazky sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto výzvy

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.12.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Časť 1 IKT zariadenia

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 791,19 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2 Notebooky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 568,51 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 3 Sieťové prvky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 928,96 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy