Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.01.2022 02:32

Karta zákazky #MAGS OVO 49714/2021-003
Výzva č. 5 – Kancelárska technika

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 49714/2021 Elektrospotrebiče

Informácie

ID zákazky
16154
Názov predmetu
Výzva č. 5 – Kancelárska technika
Číslo spisu
MAGS OVO 49714/2021-003
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 080,00 EUR
Hlavný CPV
30191400-8 - Skartovače
Doplňujúci CPV
32310000-9 - Rozhlasové prijímače
39717000-1 - Ventilátory a klimatizačné spotrebiče
39715240-1 - Prístroje na elektrické vykurovanie priestoru
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka bežných elektrospotrebičov, ktoré tvoria vybavenie kancelárií a spoločných kancelárskych priestorov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.12.2021 11:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
13.12.2021 11:25:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zdenka Bothová
zdenka.bothova@bratislava.sk
+421 259356342

Dokumenty