Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.09.2021 20:03

Karta DNS #MAGS OVO 49714/2021
Elektrospotrebiče

Informácie

ID zákazky
11304
Názov predmetu
Elektrospotrebiče
Číslo spisu
MAGS OVO 49714/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 079-200311
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
458 333,33 EUR
Hlavný CPV
39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť
Doplňujúci CPV
32300000-6 - Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom tohto verejného obstarávanie je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude verejnému obstarávateľovi slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú elektrospotrebiče.
Podrobné informácie týkajúce sa zriadenia dynamického nákupného systému a zadávania konkrétnych zákaziek sú obsiahnuté v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
21.05.2021 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
21.05.2021 10:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí
08.06.2025 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Eva Sabová
eva.sabova@bratislava.sk
+421 259356272

Dokumenty

Zákazky