Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.01.2022 02:56

Karta zákazky #MAGS OVO 49714/2021-003
Výzva č. 6 – Smart televízory

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 49714/2021 Elektrospotrebiče

Informácie

ID zákazky
16156
Názov predmetu
Výzva č. 6 – Smart televízory
Číslo spisu
MAGS OVO 49714/2021-003
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 260,00 EUR
Hlavný CPV
32324100-1 - Farebné televízory
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka bežných elektrospotrebičov, ktoré tvoria vybavenie kancelárií a spoločných kancelárskych priestorov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.12.2021 11:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
13.12.2021 11:35:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zdenka Bothová
zdenka.bothova@bratislava.sk
+421 259356342

Dokumenty