Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.08.2022 15:34

Karta zákazky #001/2021-051
IKT zariadenia - 040

Informácie

ID zákazky
16159
Názov predmetu
IKT zariadenia - 040
Číslo spisu
001/2021-051
Číslo z vestníka VO
45761-MUT
Číslo z vestníka EU
2020/S 252-635537
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
98 116,51 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
32321200-1 - Audiovizuálne zariadenia
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie IKT zariadení, PC, notebookov, sieťových prvkov, náhradných dielov a tlačiarni pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 5 časti:
Časť 1 - IKT zariadenia
Časť 2 - Náhradné diely
Časť 3 - PC
Časť 4 - Sieťové prvky a slúchadlá
Časť 5 - Notebook a IKT zariadenia
Jednotlivé časti predmetu zákazky sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto výzvy

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.12.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Časť 1 - IKT zariadenia

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
28 280,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2 - Náhradné diely

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 327,04 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 3 - PC

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
52 338,64 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 4 - Sieťové prvky a slúchadlá

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
7 419,66 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 5 - Notebook a IKT zariadenia

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 751,17 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
32321200-1 - Audiovizuálne zariadenia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy