Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.01.2022 09:13

Karta obstarávania #2997/2021
Poskytovanie právnych služieb pre mesto Žiar nad Hronom

Informácie

ID zákazky
16182
Názov predmetu
Poskytovanie právnych služieb pre mesto Žiar nad Hronom
Číslo spisu
2997/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
79100000-5 - Právne služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie nasledovných právnych služieb v rozsahu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa:
a) poskytovanie právnych služieb týkajúcich sa činností verejného obstarávateľa,
b) zastupovanie verejného obstarávateľa vo všetkých právnych veciach a pri oficiálnych zmluvných rokovaniach; vyhotovovanie a pripomienkovanie zmlúv; poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom verejného obstarávateľa
c) zastupovanie verejného obstarávateľa v rozsahu podľa potrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa pred súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj pred fyzickými a právnickými osobami vo veciach, ktoré sú predmetom súdnych sporov a nesporových konaní.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.12.2021 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty