Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2022 02:25

Karta obstarávania #2021-98
Sanácia havarijných častí komína v závode ZEVO.

Informácie

ID zákazky
16290
Názov predmetu
Sanácia havarijných častí komína v závode ZEVO.
Číslo spisu
2021-98
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45262610-0 - Priemyselné komíny
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Železobetónový komín v závode ZEVO o výške 120 m vykazuje po poslednej prehliadke v 9/2020 závažné problémy ohľadom BOZP, viď správa (20 OLO BA komín monolit) v prílohe. Na viacerých miestach dochádza k prasklinám a droleniu nosného betónu, čo môže mať za následok ohrozenie obsluhy (pri páde drobných častí betónu z výšky na zem). Tieto poruchy je nutné bezpečne sanovať.

Navrhovaná Sanácia sa skladá z nasledujúcich častí:
1. Zriadenie staveniska, prípravné a ukončujúce práce, dopravné náklady
2. Kompletná sanácia uvoľnených častí krycieho betónu výstuže nosného drieku
3. Sanácia uvoľnených častí krycieho betónu 2. ochodze
Podrobný opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1. - Technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty