Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.03.2023 12:16

Karta obstarávania #103-2021
Dodanie a inštalácia modulov na meranie NH3 (čpavok)

Informácie

ID zákazky
16308
Názov predmetu
Dodanie a inštalácia modulov na meranie NH3 (čpavok)
Číslo spisu
103-2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
18 936,00 EUR
Hlavný CPV
38424000-3 - Prístroje na meranie a kontrolu
Doplňujúci CPV
38433200-1 - Zariadenia na meranie emisií
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia troch (3) kusov modulov k prístrojom MCS100FT – upgrade o meranie NH3.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty