Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 05:06

Karta obstarávania #MK/A/2021/23000
Monitoring médii

Informácie

ID zákazky
16399
Názov predmetu
Monitoring médii
Číslo spisu
MK/A/2021/23000
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 260,00 EUR
Hlavný CPV
79311000-7 - Služby spojené s prieskumom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Monitoring médií (printové média, online média a sociálne siete). Emailovo zasielaný monitoring na základe nami zadaných kľúčových slov, so službou online archívu na spätné dohľadanie si informácii dostupných viacerým zamestnancom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Simona Durbáková
simona.durbakova@kosice.sk
+421 556419232

Dokumenty