Stav: Ukončená

Serverový čas: 13.08.2022 00:09

Karta obstarávania #10301/2021/43
Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)

Komunikácia