Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.01.2022 12:51

Karta DNS #SE-VO2-2022/002226
Originálny spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS

Informácie

ID zákazky
16737
Názov predmetu
Originálny spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS
Číslo spisu
SE-VO2-2022/002226
Číslo z vestníka VO
č. 002/2022 pod zn. 00071-MUT zo dňa 4. 1. 2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 001-000296 zo dňa 3.1.2022
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
15 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
30125100-2 - Tonerové náplne
Doplňujúci CPV
30192113-6 - Atramentové náplne
30237310-5 - Doplnkové náplne do tlačiarní
30192300-4 - Farbiace pásky
30192310-7 - Pásky do písacích strojov
30192320-0 - Pásky do tlačiarní
30192340-6 - Pásky do faxov
30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov
30125120-8 - Toner do fotokopírovacích strojov
30125000-1 - Časti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov
30124100-5 - Zapekacie jednotky
30124120-1 - Stieradlo zapekacej jednotky
30124130-4 - Lampy zapekacích jednotiek
30124140-7 - Čistiace podložky zapekacích jednotiek
30124200-6 - Súpravy zapekacích jednotiek
30124300-7 - Valce pre kancelárske stroje
30199760-5 - Etikety
30124300-7 - Valce pre kancelárske stroje
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávku predovšetkým originálneho spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia, t.j. originálnych tonerov, farbiacich pások, atramentové cartridge (nerepasovaných), optických valcov, odpadových nádob, zapekacích jednotiek, prenosových pásov a tlačových hláv, novovyrobených podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení.
Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb, originálneho spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
31.01.2022 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
31.01.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Hlavová
martina.hlavova@minv.sk
+421 250944590
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty