Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 12:24

Karta zákazky #DNS12021-001
I.1. Nákladné vozidlo na zvoz jedlých olejov a tukov s valníkovou nadstavbou a hydraulickým čelom, hmotnosť do 7,5 t

Táto zákazka je súčasťou DNS #DNS12021 Nákladné motorové vozidlá

Informácie

ID zákazky
16753
Názov predmetu
I.1. Nákladné vozidlo na zvoz jedlých olejov a tukov s valníkovou nadstavbou a hydraulickým čelom, hmotnosť do 7,5 t
Číslo spisu
DNS12021-001
Číslo z vestníka VO
38968 - MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 147-390403
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
470 026,67 EUR
Hlavný CPV
34144500-3 - Vozidlá na smeti a odpadové vody
Doplňujúci CPV
34144511-3 - Vozidlá na odvoz smetí
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie nákladného vozidla na zvoz jedlých olejov a tukov s valníkovou nadstavbou a hydraulickým čelom s hmotnosťou do 7,5 t v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 súťažných podkladov (Opis predmetu zákazky), v počte 8 ks.

Kategória tovarov: I. Nákladné vozidlá na odvoz odpadu valníky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Ponuku môžu predložiť len záujemcovia zaradení do Kategórie I - Nákladné vozidlá na odvoz odpadu valníky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.04.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.04.2022 09:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
olo.turcanova@proebiz.com
+421 908225248

Dokumenty