Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.09.2022 20:36

Karta DNS #DNS12021
Nákladné motorové vozidlá

Informácie

ID zákazky
13672
Názov predmetu
Nákladné motorové vozidlá
Číslo spisu
DNS12021
Číslo z vestníka VO
38968 - MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 147-390403
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
12 550 000,00 EUR
Hlavný CPV
34144500-3 - Vozidlá na smeti a odpadové vody
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie nákladných motorových vozidiel určených na zber odpadu, napr. nákladné vozidlá s valníkovou nadstavbou, hákové nosiče veľkokapacitných kontajnerov, nákladné vozidlá s hydraulickým čelom, špeciálne zberové vozidlá. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Bratislave.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
30.08.2021 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
30.08.2021 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí - po zriadení DNS
13.11.2025 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
+421 904420290

Dokumenty

Zákazky