Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.03.2023 16:02

Karta obstarávania #435898
Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia

Informácie

ID zákazky
16823
Názov predmetu
Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia
Číslo spisu
435898
Číslo z vestníka VO
2043 - MST
Číslo z vestníka EU
2022/S 010-017947
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 218 427,41 EUR
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

1. Predmetom zákazky je dodanie tovaru medicínskych prístrojov a zariadení a poskytnutie s tým súvisiacich služieb
(ďalej len predmet zákazky).
2. Predmet zákazky je rozdelený na deväť samostatných častí.
3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu č. B.1 súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.03.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
28.03.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnica Poprad, a.s.
Adresa
Banícka 803/2á
Poprad
05845, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Lucia Štrbová
lucia.strbova@tatratender.sk
+421 910813539

Dokumenty

Časť I.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
580 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33124100-6 - Diagnostické prístroje
33111720-4 - Angiografické prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť II.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
144 110,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33124100-6 - Diagnostické prístroje
33124120-2 - Diagnostické ultrazvukové prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť III.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
162 800,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33124100-6 - Diagnostické prístroje
33124120-2 - Diagnostické ultrazvukové prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť IV.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
41 741,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33124100-6 - Diagnostické prístroje
33124120-2 - Diagnostické ultrazvukové prístroje
33141641-5 - Sondy
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť V.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
111 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33124100-6 - Diagnostické prístroje
33111000-1 - Röntgenové prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť VI.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
38 487,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť VII.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
121 342,66 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka
33192130-2 - Motorizované lôžka
33192100-3 - Lôžka na zdravotnícke účely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť VIII.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 800,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
31521000-4 - Lampy
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť IX.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 146,25 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje
33158300-5 - Lekárske UV-prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy