Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.06.2019 21:06

Karta obstarávania #5/2018
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny

Informácie

ID zákazky
1687
Názov predmetu
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny
Číslo spisu VO
5/2018
Číslo z vestníka VO
16809-MST
Číslo z vestníka EU
2018/S 225-514151
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
373 486,6728 EUR
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka liekov pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny, v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia, na obdobie 24 mesiacov. Predmet zákazky je rozdelený na 93 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 93 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Vestník č. 231/2018, oznámenie č. 16809-MST, zverejnené dňa 23.11.2018

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.12.2018 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.12.2018 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
042 53, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Michaela Pitoňáková
pitonakova@inmm.sk
+421 556118333

Dokumenty

Časť 1 - 258 mg hydroxidu horečnatého, 388 mg suspenzia algeldrátu zodpovedajúca oxidu hlinitému/5 ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
46,0910 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 2 - 25 mg ranitidínu/ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
2,0546 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 3 - 10 mg omeprazolu/cps

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
55,6360 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 4 - 40 mg drotaveríniumchloridu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3,7727 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 5 - 20 mg butylscopolaminii bromidum/ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
2,0182 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 6 - 500 mg/ml sodnej soli metamizolu, 5 mg/ml pitofenóniumchloridu

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3,5454 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 7 - 7,5 mg dinátriumpikosulfátu/ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
52,7280 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 8 - Glycerolum 85% 2,06 g/sup

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
10,1820 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 9 - 200 mg nifuroxazidu/cps

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
31,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 10 - Aktívne uhlie 320 mg/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
24,2730 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 11 - 2,5 mg hydrochlorid difenoxylátu a 0,025 mg atropíniumsulfátu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
21,2730 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 12 - 200 m.j. (36,60 mg) takadiastázy/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
21,1092 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 13 - 220 mg pankreatínu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
14,2909 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 14 - 1 mikrogram alfakalcidolu/cps

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
14,9090 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 15 - 0,5 mg cholekalciferolu/ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
11,0910 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 16 - 20 mg pyridoxíniumchloridu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
29,6364 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 17 - 0,671 g dihydrátu chloridu vápenatého/10 ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
4,5272 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 18 - Sodná soľ heparínu 5 000 IU/ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
110,0040 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 19 - 60 g hydroxyetylškrobu/1000 ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
243,1080 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 20 - Glucosum anhydricum 400g/1000ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
10,4000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 21 - Chlorid sodný 0,9 %, 1 x 1000 ml (obal PE)

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
561,3650 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 22 - Chlorid sodný 0,9 % , 1 x 250 ml (obal PE)

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
204,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 23 - Chlorid sodný 0,9 %, 1 x 10 ml (amp. PE)

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
313,6364 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 24 - 100 g manitolu/1000 ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
157,2000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 25 - 150 mg amiodaróniumchloridu (amiodarón)/3 ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
4,0727 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 26 - 1,000 mg noradrenalínu/ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
4,6364 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 27 - 1,2 mg adrenalíniumchloridu (= 1 mg adrenalínu)/ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
65,6360 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 28 - 0,15 mg adrenalínu (epinefrínu)/autoinjektor

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
90,6000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 29 - 0,3 mg adrenalínu (epinefrínu)/autoinjektor

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
118,1092 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 30 - 0,4 mg glyceroltrinitrátu/dávka

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
12,8180 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 31 - 20mg furosemidu/2 ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
100,9100 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 32 - 40 mg furosemidu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
0,5636 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 33 - 5 mg propranololu/cps

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
40,6364 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 34 - 50 mg metoprololiumtartarátu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
14,2730 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 35 - 5 mg bisoprololiumfumarátu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
2,5909 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 36 - 5 mg amlodipínu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1,3454 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 37 - 12,5 mg kaptoprilu/tbl (30 tbl/ 1 bal)

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
2,7636 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 38 - 12,5 mg kaptoprilu/tbl (90tbl/ 1 bal)

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
8,2000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 39 - 25 mg kaptoprilu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
11,0908 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 40 - 2,5 mg ramiprilu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
5,5090 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 41 - Urea 40 mg/ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
77,0900 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 42 - 100 mg roztoku octanu a vínanu hlinitého/g

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
21,0909 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 43 - 0,9 mg alfa-tyreotropínu

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
289 857,2727 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 44 - 4 mg dexametazónu/ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
5,8364 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 45 - Prednisonum 5 mg/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3,8182 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 46 - Prednisonum 20 mg/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
13,3635 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 47 - 100 mg hydrokortizónu

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
245,4600 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 48 - 100 μg sodnej soli levotyroxínu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
104,5450 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 49 - 112 μg sodnej soli levotyroxínu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
19,1400 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 50 - 125 μg sodnej soli levotyroxínu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
112,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 51 - 137 μg sodnej soli levotyroxínu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
86,1820 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 52 - 150 μg sodnej soli levotyroxínu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
184,3620 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 53 - 200 μg sodnej soli levotyroxínu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
132,1818 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 54 - 25 μg sodnej soli levotyroxínu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
40,6825 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 55 - 50 μg sodnej soli levotyroxínu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
37,0450 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 56 - 75 μg sodnej soli levotyroxínu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
55,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 57 - 88 μg sodnej soli levotyroxínu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
16,0909 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 58 - 0,025 mg sodnej soli liotyronínu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
916,3636 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 59 - 50 mg propyltiouracilu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
32,1092 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 60 - 10 mg tiamazolu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
15,9272 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 61 - 200 mg chloristanu draselného/cps

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
669,8182 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 62 - 25 mg sodnej soli diklofenaku s okamžitým uvoľnením a 125 mg sodnej soli diklofenaku s predĺženým uvoľňovaním/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1,8000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 63 - 200 mg ibuprofenu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
7,0544 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 64 - 400 mg ibuprofenu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
9,5272 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 65 - 100 mg tramadoliumochloridu/2 ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3,4908 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 66 - 50 mg tramadoliumchloridu/1 ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 67 - 500 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
4,5092 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 68 - 500 mg paracetamolu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
7,5450 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 69 - 325 mg paracetamolu, 130 mg guajfenezínu, 70 mg kofeínu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
21,8912 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 70 - 25 mg chlórpromazíniumchloridu/5 ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
7,1454 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 71 - 10 mg diazepamu/2 ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3,4364 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 72 - 10 mg diazepamu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
2,2364 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 73 - 2 mg diazepamu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1,5090 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 74 - 5 mg diazepamu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
5,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 75 - 1,5 mg bromazepamu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
11,8180 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 76 - 3 mg bromazepamu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
15,6360 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 77 - 0,5 mg alprazolamu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
5,9545 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 78 - 1,0 mg alprazolamu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
7,5455 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 79 - 10 mg zolpidémiumtartarátu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
35,2727 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 80 - 100 µg salbutamolu/dávka

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1,7545 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 81 - 21 µg ipratropiumbromidu, 50 µg fenoteroliumhydrobromidu/dávka

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
5,8091 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 82 - 15 mg ambroxol hydrochloridu/5 ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3,9272 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 83 - 28,72 mg hemihydrát kodeíniumfosfátu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
2,9091 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 84 - Butamirati dihydrogenocitras 4 mg, guaifenesinum 100 mg/1 ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
19,7454 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 85 - 6,5 mg tietylperazínu/sup

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
35,6360 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 86 - 2,25 mg bisulepíniumchloridu/tbl

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
35,0544 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 87 - 1,2 mg bisulepíniumchloridu/2 ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
44,8728 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 88 - 3 mg ofloxacínu (1 ml = 30 kvapiek)/ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
6,6273 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 89 - 0,05 mg latanoprostu/ml

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
17,4546 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 90 - Voda na injekciu

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
77,0920 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 91 - 755 mg johexolu/ml (350 mg jódu na 1 ml)

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
13 276,3636 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 92 - 652 mg jodixanol/ml (320 mg jódu na 1 ml)

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 410,8000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 93 - 652 mg jodixanol/ml (320 mg jódu na 1 ml)

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
56 317,2700 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody