Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 09:43

Karta DNS #DNS 02/2022/VM
Elektrická energia pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií

Informácie

ID zákazky
16932
Názov predmetu
Elektrická energia pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií
Číslo spisu
DNS 02/2022/VM
Číslo z vestníka EU
2022/S 015-032514
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
2 890 429,02 EUR
Hlavný CPV
09300000-2 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na združenú dodávku elektriny (elektrickej energie) v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 091 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia), časť (trieda) 09310000-5 – Elektrická energia, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie, prenosu a súvisiacich služieb pre Mesto Nitra, ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra (odberné miesta budú konkrétne špecifikované pri vyhlasovaní konkrétnych zákazkách). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DN

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

V zriadenom DNS budú môcť nakupovať tieto subjekty: Mesto NR, Základné školy zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, Základné umelecké školy zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, Materské školy zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, CVČ Domino zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, Správa zariadení sociálnych služieb zriadená mestom Nitra na území mesta Nitra a organizácia zriadená mestom Nitra - Službyt Nitra.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
21.02.2022 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
21.02.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
22.02.2024 17:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Viktor Moravec
viktor.moravec@msunitra.sk
+421 0376502344

Dokumenty

Zákazky