Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:08

Karta obstarávania #118/2022
Nákup roštníc pre K1, K2

Informácie

ID zákazky
17111
Názov predmetu
Nákup roštníc pre K1, K2
Číslo spisu
118/2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
166 434,50 EUR
Hlavný CPV
42390000-6 - Časti pecných horákov, pecí alebo rúr (na pečenie)
Doplňujúci CPV
39230000-3 - Špeciálne výrobky
14621000-0 - Ferozliatiny
14622000-7 - Oceľ
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Roštnice t.j. jednotlivé komponenty vratiposuvného roštu sú liatinové odliatky s osobitými prímesami chemických prvkov navrhnutými tak, aby zniesli vysokú teplotu a permanentné mechanické zaťažovanie (materiálovo aj tvarovo). Ich výroba podlieha prísnym pracovným postupom na tepelné spracovanie, ktoré musia byť dodržané. Ich prevedenie musí spĺňať predpísané tolerancie rozmerové, odchýlky tvaru. Zliatina musí byť zložená z presne zadefinovaného typu materiálu. Zadefinované plochy musia byť opracované na požadovaný stupeň drsnosti.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
28.02.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.02.2022 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty