Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 04:01

Karta obstarávania #001/2022/VO-§117
Nákup a dodávka kuchynských sporákov pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
17155
Názov predmetu
Nákup a dodávka kuchynských sporákov pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
001/2022/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť
Doplňujúci CPV
39721411-6 - Plynové ohrievače
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodávka kuchynských sporákov pre potreby BPMK s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ bude v priebehu kalendárneho roka 2022 vystavovať úspešnému uchádzačovi opakované objednávky na dodanie požadovaného tovaru podľa Prílohy č. 1 – Cenová ponuka, podľa svojich potrieb, resp. do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
verejneobstaravanie@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty