Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 10:42

Karta obstarávania #MAGS OVO 47134/2022
Vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu komunikácií hlavného mesta SR Bratislava

Komunikácia