Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 19:51

Karta obstarávania #MAGS OVO 47134/2022
Vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu komunikácií hlavného mesta SR Bratislava

Informácie

ID zákazky
17533
Názov predmetu
Vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu komunikácií hlavného mesta SR Bratislava
Číslo spisu
MAGS OVO 47134/2022
Číslo z vestníka VO
16112 - WYS
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
178 000,00 EUR
Hlavný CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon občasného odborného autorského dohľadu pre nasledovné stavby:
Časť č. 1 - Rekonštrukcia Kaštieľskej ulice
Časť č. 2 - Rekonštrukcia Trenčianskej ulice v úseku od Miletičovej po Bajkalskú ulicu
Časť č. 3 - Križovatka Rusovská – Lenardova
Časť č. 4 - Clean mobility – MHD ŽST Petržalka, Panónska cesta

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

1. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí zákazky, tzn. môže predložiť ponuku na 1, 2, 3 alebo 4 časti zákazky. Verejný obstarávateľ však v súlade s § 28 ods. 3 ZVO obmedzuje počet častí, ktoré možno zadať jednému uchádzačovi na dve. Pravidlá upravujúce tento postup sú uvedené v bodoch 6.3 a 6.4 súťažných podkladov.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.03.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
25.03.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Mária Janošovová

Dokumenty

Časť č. 1 - Rekonštrukcia Kaštieľskej ulice

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
40 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 2 - Rekonštrukcia Trenčianskej ulice v úseku od Miletičovej po Bajkalskú ulicu

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
40 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 3 - Križovatka Rusovská – Lenardova

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
48 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 4 - Clean mobility – MHD ŽST Petržalka, Panónska cesta

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
50 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy