Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 11:06

Karta obstarávania #76/2022
Nákup a dodanie plechov HARDOX - opakovaná zákazka

Informácie

ID zákazky
17671
Názov predmetu
Nákup a dodanie plechov HARDOX - opakovaná zákazka
Číslo spisu
76/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie oteruvzdorných plechov HARDOX potrebných na nevyhnutné opravy verejného obstarávateľa /drobné opravy verejného obstarávateľa, opravu zvodiek a častí vozidiel verejného obstarávateľa/.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Ide o opakovanú zákazku.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.02.2022 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty