Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.08.2022 23:05

Karta obstarávania #MAGS OVO 46754/2022
Kvetinová výzdoba v samozavlažovacích kvetináčoch

Informácie

ID zákazky
17676
Názov predmetu
Kvetinová výzdoba v samozavlažovacích kvetináčoch
Číslo spisu
MAGS OVO 46754/2022
Číslo z vestníka VO
15223-WNS
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Doplňujúci CPV
03121100-6 - Živé rastliny, cibuľky, korene, rastlinné rezky a sadenice
16160000-4 - Rôzne záhradnícke potreby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie kvetinovej výzdoby v centre Hlavného mesta SR Bratislavy a starostlivosť o ňu počas jej vegetačného obdobia od výsadby do 1.10.2022 za účelom zvýšenia estetického vzhľadu ulíc v historickom centre Hlavného mesta počas turistickej sezóny.

Cieľom je obstaranie kvetinovej výzdoby do 245 ks samozavlažovacích kvetináčov (závesná zostava zložená z 2 polkruhových nádob), ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ich montáž a demontáž. Verejný obstarávateľ požaduje minimálne 24 ks koreňov v jednom samozavlažovacom kvetináči

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.03.2022 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.03.2022 13:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zdenka Bothová
zdenka.bothova@bratislava.sk
+421 259356342

Dokumenty