Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.11.2022 13:50

Karta zákazky #08400/2018/ODDVO-039
Nákup mobilných telefónov a odolných tabletov pre zamestnancov Úradu BBSK (Výzva č. 34)

Informácie

ID zákazky
17835
Názov predmetu
Nákup mobilných telefónov a odolných tabletov pre zamestnancov Úradu BBSK (Výzva č. 34)
Číslo spisu
08400/2018/ODDVO-039
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
14 774,46 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213500-0 - Vreckové počítače
30213200-7 - Tabletový počítač
30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie mobilných telefónov, ochranných tvrdených skiel na mobilný telefón a tabletov v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 3 súťažných podkladov (ďalej aj „SP“) a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky - doprava tovaru na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača v zmysle SP a ich príloh, najmä prílohy č. 1 SP – Kúpna zmluva.

Verejný obstarávateľ požaduje nové, nepoužívané, nerozbalené a nerepasované zariadenia. Miestom dodania predmetu zákazky je Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.02.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.02.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601

Dokumenty